Spekter er for deg som er over 18 år og ønsker et felleskap der Jesus er i sentrum.

Visjon: «et inkluderende, åndelig fellesskap hvor kristne unge voksne kan bli oppbygd og utfordret.»