Ungdomslaget legg vinn på å vera ein stad der ungdommane på Nærbø kan samlast i helgene. Me vil fremja åndeleg modning og vekst i ungdomsmiljøet og har omlag 60 medlemmer. Av desse er mange med i tenestegrupper. Ungdomslaget arrangerer haustweekend, skiweekend og nyttårsfest.

Alle er velkomne. Sjå nettsida vår for meir informasjon.