Norsk Luthersk Misjonssamband

Nærbø Misjonsforsamling er ei sjølvstendig forsamling av menneske i ulike aldrar som trur på Jesus Kristus som sin frelsar. – Er du nysgjerrig på Bibelens bodskap og kven Jesus er? – Ønskjer du å bli kjend med menneske som bekjenner den kristne trua, eller treng du fellesskap med andre kristne? – Har du behov for…

Les mer Norsk Luthersk Misjonssamband

Det Norske Misjonsselskap

Ein stor del av arbeidet til NMS på Nærbø skjer rundt i heimane. Tolv kvinne- og mannsforeiningar har i ei årrekkje vore knytta til NMS. Nokre av foreiningane er etablerte i samband med at misjonærar har reist ut frå lokalmiljøet, andre har vakse og delt seg i fleire foreiningar. På den måten har fleire vorte…

Les mer Det Norske Misjonsselskap

Nærbø Kristelige Ungdomslag

Ungdomslaget legg vinn på å vera ein stad der ungdommane på Nærbø kan samlast i helgene. Me vil fremja åndeleg modning og vekst i ungdomsmiljøet og har omlag 60 medlemmer. Av desse er mange med i tenestegrupper. Ungdomslaget arrangerer haustweekend, skiweekend og nyttårsfest. Alle er velkomne. Sjå nettsida vår for meir informasjon.   

Les mer Nærbø Kristelige Ungdomslag

Spekter

Spekter er for deg som er over 18 år og ønsker et felleskap der Jesus er i sentrum. Visjon: «et inkluderende, åndelig fellesskap hvor kristne unge voksne kan bli oppbygd og utfordret.»   

Les mer Spekter