Gi via Vipps! Send til nummer: 134917
Overføring til konto: 3295.20.15922 merk med ‘’gave’’

Mye nytt og spennende skjer på Nærbø bedehus. Vi ønsker oss et hus mest mulig tjenlig til
arbeidet som blir drevet. I januar 2020 starter dugnaden med å oppgradere bedehuset. Se
tegningene nedenfor.Dersom du ønsker å bli fast giver kan du gå inn på nettadressen:
https://imfhk.xledger.me/donations/new
Velg “ Nærbø Bedehus – oppgradering” under Velg prosjekt.

Vi trenger deg på laget.

bedehus_nybygg