Det er søndagsskole hver søndag i forbindelse med møtene kl.11.00. Barna deles opp i grupper etter alder.  Alder: Fra 1 år og oppover, de helt yngste barna må ha følge av voksen.

Det er ikke søndagsskole i skoleferiene.

Velkommen på søndagsskolen!