Velkommen til Kvisten barnelag! Eit barnelag for alle barn mellom 3 og 10 år.  Vi har samlingar på Tryggheim, på tirsdagar i partallsveker kl.17.00 – 18.00.
Dei små har eige opplegg med andakt og aktiviteter.
Dei som har begynt på skulen kan velja mellom gymsalen på Tryggheim, eller aktivitetar. Nokre gonger lager borna gevinstar til vårbasaren, andre gonger får dei laga ting å ha med seg heim.
På kvar samling får alle som vil vera med å gje pengar til barnas misjonsprosjekt i NLM.
Tre gonger i året har me fellessamlingar for alle gruppene. Då er foreldre og andre hjarteleg velkomne.

Til vanleg vert barna delt inn i 3 grupper
3-5 år
1.-2. klasse
3-4. klasse

Medlemskontigenten er 50 kr

Har du spørsmål angående Kvisten barnelag, kontakt Kari Handeland Mob. 40295615

Arr.: Norsk Luthersk Misjonssamband

[calendar id=»115″]