EMMAUS er et kor for barn og unge fra 4. klasse og oppover. Visjonen for koret er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i. Emmaus er først og fremst et kor der sang og musikk står sentralt. I tillegg legger vi stor vekt på både det åndelige og det sosiale.
Vi har korøvelse annen hver mandag fra kl 18.00 til 19.15. I tillegg bidrar vi med sang på ulike lokale arrangement omtrent en gang i måneden.

De eldste kormedlemmene (fra 8. klasse og eldre) får være med i en gruppe ved navn SHINE. Vi øver i forlengelsen av mandagsøvelsen og holder på til kl 19.45. Motsatt mandag av øvelsene samles ungdommene i bibelgruppe (frivillig).

Nye kormedlemmer er hjertelig velkommen.

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/emmausnaerbo/

[calendar id=»109″]