Nærbø bedehus er drive av fire frivillige kristne organisasjoner på Nærbø. I tillegg har Nærbø Kristelige Ungdomslag også sine samlingar her. Me arbeider for at me kan få eit godt fellesskap og samling om Bibelen.

Styret i Nærbø Bedehus

Formann: Svein Ånestad
Nestformann/HMS: Arnfinn Eggebø
Kasserar: Einar Krogedal
Styremedlem/nøkkelansvarlig: Olav A.Lende
Utleieansvarlig: Arild Severson
Sekretær: Åslaug Harbo
U. lag. repr.: Henrik Harbo

Organisasjonane knytta til bedehuset

Bedehusstyret: Svein Ånestad
Imf/Nor: Helge Hiim
NLM: Bjarte Gudmestad
Ungdomslaget: Elisabeth Gudmestad
NMS: Kristin Tjelle
Israelsmisjonen: Paul Odland
Muslimmisjonen: Tom Håvard Tobiassen
Lekmannsmisjonen: Rudi Stene
Samemisjonen: Frode Hegle
Sarepta: Bodil Gjerde
Evangelisk Luthersk Misjonslag: Ragnvald Lende